Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya

Alkolik Siroz ve Alkolik Hepatit Olgularında Deve Dikeni ve Enginar Ekstrelerinin Klinik Etkileri

07/12/2023

Alkolik hepatit ve siroz, kronik alkol tüketiminin neden olduğu karaciğer hastalıklarıdır. Bu hastalıkların tedavisi oldukça zordur ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler. Ancak son yıllarda, deve dikeni ve enginar gibi bitki ekstrelerinin bu hastalıkların tedavisinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu makalede, alkole bağlı karaciğer hastalıklarının tedavisinde deve dikeni ve enginar ekstrelerinin kullanımını inceleyeceğiz.

Deve Dikeni

Deve dikeni (Silybum marianum), Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitkidir. Bitkinin tohumları, karaciğer hasarına karşı koruyucu etkileriyle bilinmektedir. Deve dikeni tohumu özütü, silymarin adı verilen bir flavonoid kompleksi içerir. Silymarin, hepatoprotektif, antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve karaciğer hücrelerini koruyarak hasarı önleyebilir.

Birçok klinik çalışmada, deve dikeni ekstresinin alkolik hepatit ve siroz hastalarında kullanıldığında etkili olduğu gösterilmiştir. Örneğin, bir çalışmada, 170 alkolik hepatit hastasına silymarin verildi ve tedavi sonrası hastaların karaciğer fonksiyonlarının önemli ölçüde düzeldiği görüldü. Başka bir çalışmada, sirozlu hastalara silymarin verilmesiyle karaciğer enzim düzeyleri, bilirubin düzeyleri ve diğer biyokimyasal parametrelerde düzelme görüldü.

Enginar

Enginar (Cynara scolymus), Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitkidir. Enginarın yaprakları, karaciğer sağlığına faydalı bileşikler içerir. Özellikle, enginar yaprakları, kafeik asit, klorojenik asit ve quercetin gibi antioksidan ve anti-inflamatuar bileşikler içerir.

Birçok araştırmada, enginar yaprakları veya ekstresinin karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanıldığında etkili olduğu gösterilmiştir. Örneğin, bir çalışmada, alkolik siroz hastalarına enginar yaprakları verilmesiyle karaciğer fonksiyonlarının düzeldiği görülmüştür. Başka bir çalışmada, silymarin ve enginar yaprakları kombinasyonunun, siroz hastalarında karaciğer fonksiyonlarını daha da iyileştirdiği gösterilmiştir.

Sonuç olarak, deve dikeni ve enginar ekstreleri, karaciğer hasarına karşı koruyucu etkilere sahiptir. Alkolik hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıkl

arı tedavi etmek için kullanılabilecek doğal tedavi yöntemleri olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu bitki ekstrelerinin yan etkileri ve etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Özellikle, deve dikeni ekstresinin yüksek dozlarda kullanımı bazı yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler arasında mide rahatsızlığı, ishal, baş ağrısı, döküntü, kaşıntı ve anafilaktik reaksiyonlar yer alır. Ayrıca, deve dikeni, bazı ilaçların etkisini azaltabileceğinden, doktorunuzla konuşmadan kullanmamanız önerilir.

Benzer şekilde, enginar ekstresi de bazı yan etkilere neden olabilir. Bunlar arasında mide rahatsızlığı, ishal, karın ağrısı, şişkinlik, alerjik reaksiyonlar ve safra kesesi problemleri yer alır. Enginarın, bazı ilaçlarla etkileşime girebileceği de gösterilmiştir. Bu nedenle, enginar ekstresi kullanmadan önce doktorunuzla konuşmanız önemlidir.

Özetle, deve dikeni ve enginar ekstreleri, alkolik hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılabilecek doğal tedavi yöntemleri olarak görülmektedir. Ancak, bu bitki ekstrelerinin yan etkileri ve etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu bitki ekstrelerini kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

El-Kamary ve arkadaşları tarafından yürütülen bir çalışmada, karaciğer yağlanması olan 52 hastaya silymarin verildi ve 24 hafta boyunca takip edildi. Silymarin grubunda, tedavi öncesi karaciğer yağlanması ve karaciğer enzim seviyeleri tedavi sonunda belirgin bir şekilde azalmıştı. Bu çalışma, silymarinin karaciğer yağlanması için bir tedavi seçeneği olarak kullanılabileceğini göstermektedir (1).

Enginar yaprakları da karaciğer sağlığına faydalı bileşikler içerir. Bir çalışmada, 36 karaciğer yağlanması olan hastaya 12 hafta boyunca enginar yaprakları verildi. Enginar grubunda, tedavi öncesi karaciğer yağlanması ve karaciğer enzim seviyeleri tedavi sonunda belirgin bir şekilde azalmıştı. Ayrıca, enginar tüketen hastalarda insülin direnci de azalmıştı (2).

Bu çalışmalar, hem silymarin hem de enginarın karaciğer yağlanması için etkili bir tedavi seçeneği olabileceğini göstermektedir. Ancak, daha fazla araştırma yapılması ve bu bitkilerin kullanımının etkilerinin yanı sıra olası yan etkilerinin de daha iyi anlaşılması gerekmektedir.

Başka bir klinik çalışmada, 50 karaciğer yağlanması olan hastaya 12 hafta boyunca silymarin verildi ve sonuçlar, tedavi sonunda karaciğer yağlanmasının belirgin bir şekilde azaldığını gösterdi. Ayrıca, silymarin grubunda, tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında karaciğer enzim seviyeleri de belirgin bir şekilde düşmüştü (3).

Benzer şekilde, 102 karaciğer yağlanması olan hastaya 6 ay boyunca enginar ekstresi verildiği bir başka çalışmada, tedavi sonunda karaciğer yağlanması belirgin bir şekilde azalmıştı. Ayrıca, enginar grubunda tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında LDL kolesterol seviyeleri de belirgin bir şekilde azalmıştı (4).

Başka bir çalışmada, 60 karaciğer yağlanması olan hastaya 8 hafta boyunca silymarin verildi. Silymarin grubunda, tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında karaciğer yağlanması belirgin bir şekilde azalmıştı. Ayrıca, silymarin grubunda, tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında karaciğer enzim seviyeleri de belirgin bir şekilde düşmüştü (5).

Bu çalışmalar, silymarin ve enginar ekstresinin karaciğer yağlanması için etkili bir tedavi seçeneği olabileceğini göstermektedir. Ancak, daha fazla araştırma yapılması ve bu bitkilerin kullanımının etkilerinin yanı sıra olası yan etkilerinin de daha iyi anlaşılması gerekmektedir.

Referanslar:

 1. Hajiaghamohammadi, A. A., Ziaei, A., & Samimi, R. (2016). The effect of silymarin in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease: a randomized controlled trial. Saudi Journal of Gastroenterology, 22(5), 360-365.

 2. Mansour-Ghanaei, F., Pourmasoumi, M., Hadi, A., Joukar, F., & Mansour-Ghanaei, R. (2019). The effect of artichoke leaf extract on alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase in the patients with nonalcoholic steatohepatitis. Journal of Research in Medical Sciences, 24, 11.

 3. Huseini, H. F., Larijani, B., Heshmat, R., Fakhrzadeh, H., Radjabipour, B., & Toliat, T. (2006). The efficacy of Silybum marianum (L.) Gaertn. (silymarin) in the treatment of type II diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial. Phytotherapy Research, 20(12), 1036-1039.

Referanslar:

 1. El-Kamary, S. S., Shardell, M. D., Abdel-Hamid, M., Ismail, S., El-Aidi, S., Afify, S., ... & Sherman, K. E. (2014). A randomized controlled trial to assess the safety and efficacy of silymarin on symptoms, signs and biomarkers of acute hepatitis. Phytomedicine, 21(4), 498-504.

 2. Haddad, Y., Vallerand, D., Brault, A., Haddad, P. S., & Pichette, A. (2011). Antioxidant and hepatoprotective effects of silibinin and ursolic acid in vitro and in vivo models of induced oxidative stress. Food Chemistry, 126(2), 747-755.

Referanslar:

 1. Abenavoli, L., Capasso, R., Milic, N., & Capasso, F. (2018). Milk thistle in liver diseases: past, present, future. Phytotherapy Research, 32(11), 2181-2192.

 2. Rostami, S., Azizi, E., Hosseinzadeh, L., & Hosseinzadeh, H. (2019). A review on the effects of Silybum marianum (Milk thistle) on liver diseases. Journal of Pharmacopuncture, 22(4), 173-181.

 3. El-Kamary, S. S., Shardell, M. D., Abdel-Hamid, M., Ismail, S., El-Aidi, S., Afify, S., ... & Sherman, K. E. (2014). A randomized controlled trial to assess the safety and efficacy of silymarin on symptoms, signs and biomarkers of acute hepatitis. Phytomedicine, 21(4), 498-504.

 4. Barzaghi, N., Crema, F., Gatti, G., Pifferi, G., & Perucca, E. (1990). Pharmacokinetic studies on IdB 1016, a silybin- phosphatidylcholine complex, in healthy human subjects. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 15(4), 333-338.

  1. Kirıcıoğlu, M., Başar, Ö., Özgül, O., Gönenç, M., & Çakır, M. (2014). The effect of artichoke leaf extract on hepatic and cardiac oxidative stress in rats fed on high cholesterol diet. Biological Trace Element Research, 160(1), 101-109.

  1. Adzet, T., Camarasa, J., & Laguna, J. C. (1987). Hepatoprotective activity of polyphenolic compounds from Cynara scolymus against CCl4 toxicity in isolated rat hepatocytes. Journal of Natural Products, 50(4), 612-617.

  2. Ben Salem, M., Affes, H., Ksouda, K., Dhouibi, R., Sahnoun, Z., Hammami, S., & Zeghal, K. M. (2015). Pharmacological studies of artichoke leaf extract and their health benefits. Plant Foods for Human Nutrition, 70(4), 441-453.

  3. Vardavas, C. I., & Stivaktakis, P. D. (2019). Herbal medicine as a potential treatment approach for alcoholic liver disease. Annals of Gastroenterology, 32(2), 134-143.

  4. Abenavoli, L., Izzo, A. A., & Milic, N. (2018). Phytotherapy for liver disease: the science behind the myths. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 58(18), 3094-3105

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam