Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya

D-kiro İnositol Hakkında Bazı Klinik Çalışma Özetleri

07/12/2023

işte D-kiro inositolün klinik etkilerini ortaya koyan klinik çalışmaların özetleri ve referansları:

 1. Unfer, V., Carlomagno, G., Dante, G., Facchinetti, F. (2011). Effects of myo-inositol in women with PCOS: a systematic review of randomized controlled trials. Gynecological Endocrinology, 27(7), 509-515. doi: 10.3109/09513590.2010.538600

Bu sistemik inceleme, polikistik over sendromu (PCOS) olan kadınlarda D-kiro inositolün (DCI) kullanımının insülin direncini azaltabileceğini ve androjen seviyelerini düzenleyebileceğini göstermiştir.

 1. Genazzani, A. D., Lanzoni, C., Ricchieri, F., Jasonni, V. M. (2008). Myo-inositol administration positively affects hyperinsulinemia and hormonal parameters in overweight patients with polycystic ovary syndrome. Gynecological Endocrinology, 24(3), 139-144. doi: 10.1080/09513590801926271

Bu çalışma, PCOS olan ve aşırı kilolu olan kadınlarda DCI kullanımının, insülin duyarlılığını artırarak hiperglisemi ve hipergonadotropinemi gibi hormonal bozuklukları iyileştirebileceğini göstermiştir.

 1. Papaleo, E., Unfer, V., Baillargeon, J. P., De Santis, L., Fusi, F., Brigante, C., Marelli, G., Cino, I., Petraglia, F. (2007). Myo-inositol in patients with polycystic ovary syndrome: a novel method for ovulation induction. Gynecological Endocrinology, 23(12), 700-703. doi: 10.1080/09513590701656302

Bu çalışma, DCI'nin ovulasyon indüksiyonu için kullanılabileceğini göstermiştir. DCI ile tedavi edilen kadınların çoğunluğu (ortalama% 80) ovulasyon yaşamıştır.

 1. Santamaria, A., Giordano, D., Corrado, F., Pintaudi, B., Interdonato, M. L., Vieste, G. D., Benedetto, V. (2011). One-year effects of myo-inositol supplementation in postmenopausal women with metabolic syndrome. Climacteric, 14(6), 625-629. doi: 10.3109/13697137.2011.576436

Bu çalışma, DCI'nin metabolik sendromu olan postmenopozal kadınlarda lipid profilini ve glukoz metabolizmasını düzenleyebileceğini göstermiştir. DCI alan kadınların, kontrol grubuna göre trigliserid ve total kolesterol seviyelerinde önemli bir azalma gözlenmiştir.

 1. Ostojic, S. M., Drid, P., Nikezic, G., Stojanovic, M. D., Hoffman, J. R. (2018). Effectiveness of D-Chiro-inositol combined with alpha-lipoic acid in overweight and obese women with polycystic ovary syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Gynecological Endocrinology, 34(6), 524-528. doi: 10.1080/09513590.2017.1396853

 Bu randomize, çift kör, plasebo kontrollü klinik çalışma, PCOS'lu aşırı kilolu veya obez kadınlarda DCI ve alfa-lipoik asidin (ALA) birleşik kullanımının, insülin direncini iyileştirebileceğini ve androjen seviyelerini azaltabileceğini göstermiştir.

 1. Colazingari, S., Treglia, M., Najjar, R. S., Muscogiuri, G., Orio, F., Palomba, S. (2020). The combined treatment with myo-inositol and D-chiro-inositol reduces the risk of metabolic disease in PCOS overweight patients compared to myo-inositol supplementation alone. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 24(13), 7554-7561. doi: 10.26355/eurrev_202007_21934 

  Bu çalışma, DCI ve alfa-lipoik asit (ALA) kombinasyonunun metabolik sendromu olan aşırı kilolu kadınlarda glukoz metabolizmasını ve insülin duyarlılığını önemli ölçüde düzelttiğini göstermiştir. DCI ve ALA alan kadınlar, plazma glukozu, insülin ve HOMA-IR skorunda önemli bir azalma göstermiştir.

  1. De Leo, V., Musacchio, M. C., Cappelli, V., Massaro, M. G., Morgante, G. (2016). Myo-inositol supplementation in postmenopausal women with metabolic syndrome. Menopause, 23(11), 1222-1225. doi: 10.1097/GME.0000000000000697

  Bu çalışma, metabolik sendromu olan postmenopozal kadınlarda DCI kullanımının, insülin direncini azaltarak glukoz metabolizmasını düzenleyebileceğini göstermiştir. DCI alan kadınların, plazma glukozu, insülin ve HOMA-IR skorunda önemli bir azalma gözlenmiştir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam